Psykiatri / Handicap- & Socialpædagogisk område

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
6 Ugers
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 07-09-2020
Varighed: 3 dage
Arbejde med sindslidende med misbrug
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 21-09-2020
Varighed: 5 dage
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
6 Ugers
Positivliste Sjælland
Se 5 hold
Næste startdato: 07-10-2020
Varighed: 2 dage
Arbejdet med totalkommunikation
Se 1 hold
Næste startdato: 21-09-2020
Varighed: 3 dage
Børn og unge med angst
Se 1 hold
Næste startdato: 29-10-2020
Varighed: 2 dage
Deeskalerende kommunikation
Se 1 hold
Næste startdato: 17-09-2020
Varighed: 2 dage
Farmakologi i psykiatrien
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 19-10-2020
Varighed: 5 dage
Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 11-01-2021
Varighed: 10 dage
Kompetence Udviklingsforløb KUPP
Se 1 hold
Næste startdato: 24-08-2020
Varighed: 47 dage
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
6 Ugers
Se 2 hold
Næste startdato: 14-12-2020
Varighed: 5 dage
Magt og omsorg
6 Ugers
Se 2 hold
Næste startdato: 23-11-2020
Varighed: 4 dage
Medicinadministration
6 Ugers
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 07-09-2020
Varighed: 5 dage
Medvirken ved medicinadministration
6 Ugers
Se 2 hold
Næste startdato: 28-09-2020
Varighed: 3 dage
Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels
Se 1 hold
Næste startdato: 26-10-2020
Varighed: 3 dage
Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
Se 1 hold
Næste startdato: 02-12-2020
Varighed: 3 dage
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
6 Ugers
Se 2 hold
Næste startdato: 24-08-2020
Varighed: 3 dage
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
6 Ugers
Se 4 hold
Næste startdato: 15-09-2020
Varighed: 3 dage
Opsporing af selvskadende adfærd
Se 1 hold
Næste startdato: 09-11-2020
Varighed: 2 dage
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Se 1 hold
Næste startdato: 21-10-2020
Varighed: 2 dage
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
6 Ugers
Se 3 hold
Næste startdato: 05-10-2020
Varighed: 3 dage
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
6 Ugers
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 08-09-2020
Varighed: 5 dage
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
6 Ugers
Se 2 hold
Næste startdato: 23-11-2020
Varighed: 5 dage
Støtte ved selvskadende adfærd
Se 1 hold
Næste startdato: 11-11-2020
Varighed: 3 dage
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Se 1 hold
Næste startdato: 08-09-2020
Varighed: 5 dage
Unge i udsatte positioner
6 Ugers
Se 1 hold
Næste startdato: 11-11-2020
Varighed: 3 dage
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
6 Ugers
Se 5 hold
Næste startdato: 05-10-2020
Varighed: 5 dage
54 kurser er skjult - tryk her for at vise dem