SOSU_og_P__D_hero

Psykiatri / Handicap- & Socialpædagogisk område

Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 2 hold
Næste startdato: 03-10-2022
Varighed: 3 dage
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Også for ledige (6 ugers)
Se 2 hold
Næste startdato: 05-12-2022
Varighed: 3 dage
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 9 hold
Næste startdato: 29-09-2022
Varighed: 2 dage
Arbejdet med totalkommunikation
Se 1 hold
Næste startdato: 19-04-2023
Varighed: 3 dage
Arbejdet som omsorgsmedhjælper
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 2 hold
Næste startdato: 05-09-2022
Varighed: 15 dage
Arbejdet som værkstedsassistent
Se 1 hold
Næste startdato: 28-11-2022
Varighed: 15 dage
Bliv klar til arbejdet som omsorgsmedhjælper
Også for ledige (6 ugers)
Se 2 hold
Næste startdato: 29-09-2022
Varighed: 10 dage
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 10-10-2022
Varighed: 5 dage
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 31-10-2022
Varighed: 3 dage
Faglig fordybelse: Samarb. & udvikling (Personale)
Se 1 hold
Næste startdato: 21-03-2023
Varighed: 13 dage
Faglig fordybelse: Sundhed og bevægelse
Se 1 hold
Næste startdato: 29-08-2022
Varighed: 8 dage
Faglig fordybelse: Udsatte børn
Også for ledige (6 ugers)
Se 1 hold
Næste startdato: 03-10-2022
Varighed: 6 dage
Faglig fordybelse: Udsatte unge
Se 1 hold
Næste startdato: 16-01-2023
Varighed: 6 dage
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Se 1 hold
Næste startdato: 28-11-2022
Varighed: 5 dage
Kommunikation
Se 1 hold
Næste startdato: 07-06-2023
Varighed: 8 dage
Kompetenceudv – børn og unge specialpæd dagområde
Se 1 hold
Næste startdato: 12-09-2022
Varighed: 49,5 dage
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 2 hold
Næste startdato: 14-11-2022
Varighed: 5 dage
KUPP
Se 2 hold
Næste startdato: 29-08-2022
Varighed: 47 dage
Medicinadministration
Også for ledige (6 ugers)
Se 3 hold
Varighed: 5 dage
Medvirken ved medicinadministration
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 11 hold
Varighed: 3 dage
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Også for ledige (6 ugers)
Se 2 hold
Næste startdato: 05-09-2022
Varighed: 3 dage
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 3 hold
Næste startdato: 26-09-2022
Varighed: 3 dage
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Varighed: 1 dag
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Også for ledige (6 ugers)
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 29-08-2022
Varighed: 3 dage
Rusmiddelmisbrug (børn/unge)
Se 1 hold
Næste startdato: 25-09-2023
Varighed: 6 dage
Tegn til tale
Positivliste Sjælland
Se 1 hold
Næste startdato: 31-10-2022
Varighed: 5 dage
66 kurser er skjult - tryk her for at vise dem