Dagtilbud_undergruppe

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Kort fortalt

Med fokus på kulturmødet vil uddannelsen give dig viden om, hvordan din egen kulturelle baggrund spiller ind i arbejdet med børn og unge af anden etnisk baggrund. Efter uddannelsen kan du inddrage barnet/den unge i et samarbejde om integration i dansk kultur. Du lærer at samarbejde med barnet/den unge for at fremme dennes mentale sundhed og genkende eventuelle sorg, traume og krisereaktioner.

Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om, hvordan du kan inddrage barnet/den unge i et samarbejde om integration i dansk kultur
  • Du lærer, hvordan du kan fremme barnets/den unges mentale sundhed
  • Du kan kende eventuelle sorg-, traume- og krisereaktioner
Info om fag
48600 - Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund

Målgruppe: Det pædagogiske arbejdsområde, dvs. døgntilbud, herunder familiepleje. Dvs. at målgruppen er familieplejere og øvrige pædagogiske medarbejdere, som fx pædagogmedhjælpere.

Beskrivelse:
Deltageren kan i samråd med barnet/den unge og dets familie aktivt fremme inklusion og modvirke marginaliseringsprocesser i skole, fritid og eget netværk.
Deltageren kan i hverdagen, gennem en ressourcefokuseret indsats inddrage barnet/den unge i dansk kultur, herunder udfolde mangfoldigheden af synspunkter, holdninger og værdier i et demokratisk samfund så som betydningen af ligestilling og støtte barnet/den unge i gængse omgangsformer.
Som led i barnets/den unges integrationsproces og identitetsdannelse medvirker deltageren til, at barnet/den unge øger sine muligheder og handlekompetencer i det danske samfund.
Deltageren kan arbejde relationelt for, i samarbejde med barnet/den unge, at fremme dennes mentale sundhed herunder genkende eventuelle sorg-, traume- og krisereaktioner.
Deltageren kan med viden om forskellige kulturelle baggrunde og værdier reflektere over egen kulturelle for- og selvforståelse med henblik på at anerkende og håndtere barnets/den unges situation.

Fagnummer: 48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50