Jobrettet uddannelse for ledige

Er du ledig og modtager dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode. Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

Som forsikret ledig (dagpengemodtager), har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Er du under 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 6 måneder - Er du over 25 år, skal du have gennemført kurserne inden for 9 måneder.

Du kan deltage i de kurser, der står på den landsdækkende positivliste, du skal blot holde dig inden for samme erhvervsgruppe. og tilmeldingen til kurserne kan ske løbende. Kurserne kan vare op til seks uger i alt (dvs. 30 kursusdage).

De stjernemarkerede kurser er inden for brancher, hvor der er særligt behov for arbejdskraft (fx bygge/anlæg), og her kan du deltage fra første ledighedsdag.

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse HER, hvor du også kan hente den totale oversigt: 6 ugers jobrettet uddannelse.

Ekstraordinære muligheder for opkvalificering

Regeringen indgik i juni 2020 aftaler om styrket opkvalificering af ufaglærte og et ekstraordinært løft af ledige. En række af disse initiativer træder i kraft pr. 1. august 2020.

Du kan læse mere HER, hvor du også kan hente positivlisten over 6 ugers jobrettede AMU-kurser uden karens samt positivlisten for uddannelser med ret til 110 pct. af hidtidige dagpengesats.

Regionale positivlister

Ud over de landsdækkende lister har de regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejdet positivlister over kurser, som dagpengemodtagere kan tilbydes inden for den regionale uddannelsespulje i de respektive RAR-områder.
Du finder listen gældende for Sjælland HER.

Vi gør opmærksom på, at har du mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet tur/retur, har du mulighed for at booke et værelse på et af vores elevhoteller i enten Ringsted, Roskilde eller Slagelse under kurset. Prisen er 500 kr. (inkl. moms) pr. overnatning for kost og logi.