Vejled_1920x478_p__dass

Realkompetenceafklaring - RKA

På ZBC tilbyder vi RKA

Formålet er, at borgeren får udarbejdet et forslag til en udviklingsplan med udgangspunkt i de konkrete realkompetencer og med henblik på at komme hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Yderligere er formålet også at:

  • afklare mulighederne for at gå fra ufaglært til faglært, der muligvis kan føre videre til en realkompetencevurdering (RKV) samt evt. begynde en erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
  • bidrage til ”livslang læring”

RKA-samtalen og udviklingsplanen

En individuel samtale, hvor borgeren får overblik over egne kompetencer

I samtalen tager vi udgangspunkt i de kompetencer og kvalifikationer, borgeren har erhvervet via arbejde og evt. kurser/skoler og holder dem oppe mod personens muligheder og ønsker for fremtidig beskæftigelse.

Under samtalen vil vi sammen udarbejde en udviklingsplan, som borgeren kan arbejde videre med.

Udviklingsplanen er dels en oversigt over de nuværende kompetencer, set i forhold til et eller flere beskæftigelsesmål, og dels en beskrivelse af evt. kompetencebehov i forhold til beskæftigelsesmål.

Planen tager udgangspunkt i den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet, men vil også indeholde en plan for kompetenceudvikling på længere sigt.

Praktiske oplysninger

Forud for samtalen skal borgeren forberede sig ved at udfylde ”Min Kompetencemappe”. Den ligger på minkompetencemappe.dk. Vælg siderne under fanen ”Anerkendelse af kompetencer”.

Kompetencemappen skal afleveres til borgerens sagsbehandler i jobcenteret.

Når borgeren kommer til samtalen, bedes alle relevante papirer vedrørende skolegang, uddannelsesbaggrund, kurser og efteruddannelse samt evt. dokumentation for erhvervserfaring, fx i form af ansættelsesbreve, medbringes. Har borgeren spørgsmål eller andet undervejs, er personen meget velkommen til at kontakte jobcenteret.

Varighed, pris og tilmelding

Varigheden er 2 timer og koster kr. 1.155,- pr. borger.

Tilmeldingen sker ved at sagsbehandler kontakter Mette Løvgren Andersen, via e-mail: mean@zbc.dk eller tlf. 3193 5614.