Dagtilbud_undergruppe

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

Kort fortalt

Kurset omhandler det pædagogiske arbejde med børn og unge. som har forældre, der er psykisk syge eller misbrugende. Deltageren lærer bl.a at identificere reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge samt at benytte kommunikationsformer, der kan bryde barnets og den unges isolation. Der er desuden fokus på det tværfaglige samarbejde og betydningen af den skærpede indberetningspligt.

Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40961 - Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i dagtilbud samt social- og sundhedsassistenter og andre i AMU-målgruppen, som har kontakt med børn og unge som pårørende til psykisk syge eller misbrugende forældre.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med at støtte børn og unge, som har forældre, der er psykisk syge eller misbrugende. Som en del af det arbejde kan deltageren identificere forskellige reaktionsmønstre og mestringsstrategier hos barnet og den unge og benytte kommunikationsformer, der bryder barnets og den unges isolation.

Deltageren kan formidle sine observationer til kolleger og ledelse og kan medvirke i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ud fra en forståelse af sit eget kompetenceområde og ud fra kendskab til lov om skærpet indberetningspligt.

Deltageren kan inddrage forældrene på en anerkendende måde i samarbejdet omkring det enkelte barn og den enkelte unge.

Fagnummer: 40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25