SOSU_og_P__D_hero

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Kort fortalt

Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

31-10-2022
Dokumentation og evaluering
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får kendskab til forskellige former for dokumentation, du kan bruge til at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder
  • Du får praksisnære værktøjer, du kan bruge arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i enten dit pædagogiske arbejde eller sociale- og sundhedsfaglige arbejde
Info om fag

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og andre med lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Deltageren har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer.
Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis.
Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

Fagnummer: 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.806,95