__ldrepleje_undergruppe

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Kort fortalt

Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

17-06-2024
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
ZBC Slagelse Bredahlsgade 1B 4200 Slagelse
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får kendskab til forskellige former for dokumentation, du kan bruge til at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder
  • Du får praksisnære værktøjer, du kan bruge arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i enten dit pædagogiske arbejde eller sociale- og sundhedsfaglige arbejde
Info om fag
40142 - Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og andre med lignende jobfunktioner.

Beskrivelse: Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Deltageren har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer.
Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis.
Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

Fagnummer: 40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.978,30