Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

Kort fortalt

I uddannelsen lærer du at medvirke i forskellige pædagogiske indsatser målrettet borgeren med funktionsnedsættelser.Du lærer at samarbejde med andre faggrupper i indsatserne, og har kendskab til dokumentationspligten i samarbejdet om og med borgeren.

Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22032 - Intro, specialiserede socialområde, samarbejde

Målgruppe: Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Beskrivelse: Deltageren:
har kendskab til forskellige pædagogiske tilgange og kan anvende dem i samarbejdet med borgeren.
kan medvirke i forskellige pædagogiske indsatser og understøtte den enkelte borger i mestringen af eget liv.
har forståelse for det tværfaglige samarbejde, og forstår egen rolle og kompetence i jobbet samt evner at samarbejde på tværs af fagligheder.
har kendskab til dokumentationspligt og kan anvende relevante redskaber i udførelse af dokumentationspligten.

Fagnummer: 22032 Intro, specialiserede socialområde, samarbejde Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50