__ldrepleje_undergruppe

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du inddrage sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med borgeren i det daglige omsorgsarbejde. Du lærer bl.a. om forskellige sundhedsbegreber og får konkrete redskaber til at støtte den enkelte borgers handlekompetencer med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed.

Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47266 - Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet

Målgruppe: Medarbejdere, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse, og som arbejder med omsorgsarbejde inden for pleje- og sundhedsområdet eller handicapområdet. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan inddrage sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med borgeren i det daglige omsorgsarbejde.
På baggrund af kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige perspektiver på sundhedspædagogik kan deltageren støtte den enkelte borgers handlekompetencer eksempelvis til at sætte og nå egne mål, med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. I det arbejde kan deltageren anvende konkrete redskaber og reflektere over betydningen af egne holdninger til sundhed og rollen som professionel, herunder også i forhold til det tværfaglige samarbejde.

Fagnummer: 47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25