Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

Kort fortalt

Du får på denne uddannelse viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Du lærer at iagttage og handle på tegn på psykiske lidelser, ligesom du lærer at dokumentere, videregive og samarbejde i forhold til dette. Efter uddannelsen vil du gennem relationsarbejdet med borgeren kunne handle trivselsfremmende.

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får viden om psykiske lidelser og forstyrrelse af den kognitive funktion
  • Du lærer at genkende tegn på psykiske lidelser
  • Du lærer hvordan du samarbejder med borgeren
  • Du får viden om arbejde med relationer og samarbejde med pårørende
  • Du får viden om hvordan pædagogik fremmer trivslen
  • Du lærer om dokumentation og formidling af egne iagttagelser
Info om fag
48216 - Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

Målgruppe: Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og medhjælpere, social- og sundhedshjælpere og - assistenter m.fl.

Beskrivelse:
Deltageren kan, i det socialpædagogiske samarbejde med borgeren med kognitiv funktionsnedsættelse og en psykisk lidelse som tillæg, skabe en trivselsfremmende hverdag på en respektfuld måde, hvor borgeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer.
Deltageren kan gennem relationsarbejde bidrage til udvikling af den enkelte borgers handlemuligheder, herunder støtte borgeren i mødet med nye oplevelser, læring og personlige valg i hverdagen. Deltageren kan på denne baggrund, med borgerens accept, indgå i relevant pårørendearbejde.
På baggrund af viden om psykiske lidelsers fremtrædelsesformer og kendskab til den enkelte borger, herunder funktionsnedsættelsen, kan deltageren genkende tegn på psykisk lidelse hos borgeren og reagere afstemt i forhold hertil.
Deltageren kan i samarbejde med borgeren dokumentere og videregive egne iagttagelser til kollegaer og andre faggrupper.

Fagnummer: 48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25