Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Magt og omsorg

Kort fortalt

Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Magt og omsorg

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at tage afsæt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte
  • Du lærer at yde omsorg på en værdig og respektfuld måde
  • Du får viden om at yde omsorg uden anvendelse af magt
  • Du lærer at kende adfærd og analysere, når en borger afviser din omsorg
  • Du får viden om det formelle arbejde om indberetning og indgreb i selvbestemmelsesretten
Info om fag
44627 - Magt og omsorg

Målgruppe: Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere.

Beskrivelse: Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.
Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen. Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt.
Deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.

Fagnummer: 44627 Magt og omsorg Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.554,40