FVU_undergruppe

FVU for virksomheder

I har som virksomhed mulighed for at støtte jeres medarbejdere i at blive bedre til at læse, skrive og regne.

Et af vores tilbud er forløb med forberedende voksenundervisning (FVU), som især retter sig mod faglærte, tosprogede, ordblinde og andre, som har udfordringer med sprog og tal i deres hverdag.

Indhold

For at afdække medarbejdernes niveau i dansk og matematik, screener vi hver enkelt medarbejder. Dette gøres ved en kort elektronisk test.

Herefter kan vi sammen med medarbejderen og virksomheden tilrettelægge det rette forløb for den enkelte medarbejdere, som fx kan indeholde:

  • Alment dansk – fx mundtlig og skriftlig kommunikation med kolleger
  • Fagdansk – introduktion til virksomhedens særlige faglige terminologi
  • Forståelse af virksomhedens instruktioner og sikkerhedsinstrukser
  • FVU - særligt tilrettelagt for tosprogede

Efter hvert trin er det muligt at tage en trintest, men det er ikke et krav. I stedet er det muligt at få udstedt et deltagerbevis, hvis deltageren har et fremmøde på mindst 85 %. Bestået trintest 2 i matematik og bestået trintest 4 i dansk er adgangsgivende til erhvervsuddannelser.

Praktiske oplysninger

Dato og konkrete tidspunkter kan ske efter aftale - enten I jeres virksomhed eller på ZBC. Bemærk, det også er muligt at tilmelde en eller flere medarbejdere til vores åbne hold. 

Varigheden af kurset afhænger af formålet og medarbejderens behov. Som udgangspunkt varer et FVU-trin mellem 40-80 lektioner

Undervisningen foregår typisk på hold med få deltagere. FVU matematik består af to trin, mens FVU dansk består af fire trin. Hvert forløb er tilrettelagt ud fra en individuel undervisningsplan, og kan enten foregå i eller uden for arbejdstid. 

Screening er gratis for alle. Undervisningen er også gratis for deltagere, der ved screening har vist, at de er inden for målgruppen for FVU. Det koster heller ikke noget for virksomheden.

Tilmeldingsblanket til FVU