skr__ddersyede_kurser_hero

Udvikling, projekter og fundraising

Vi tillægger det stor værdi at være en fremsynet skole, der bidrager aktivt til det danske samfund. Det er derfor naturligt for os at deltage i en række projekter, som understøtter både erhvervs- og beskæftigelsesområdet, og herigennem udvikle mennesker via uddannelser og kurser.

Opgaver, der varetages af afdelingen, er bl.a.:

  • Udvikling af bl.a. socialfondsprojekter fra idé til koncept
  • Indgå i partnerskaber omkring nationale projektudbud
  • Drift og ledelse af projekter med og mellem projektpartnere
  • Udbud af delopgaver internt og eksternt
  • Udvikling og gennemførsel af administrativt set-up i forhold til bevilling samt effekt- og værdikæder

Du kan kontakte afdelingen via John Vinsbøl, udviklings- og projektchef, tlf.: 2888 5173 / e-mail: jpvi@zbc.dk