klar_til_efteruddannelse_hero

Integrationsgrunduddannelse - IGU

Indgår du som virksomhed en aftale med en ny medarbejder under den 2-årige integrationsgrunduddannelse, kan vi hjælpe med en målrettet planlægning af de 23 uger, som er er målrettet skoleundervisning.

Undervisningen giver medarbejderen sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde.

Undervisningen kan deles op på dage eller undervisningstimer, og består af dansk undervisning samt brancherettede AMU-kurser. Disse kan eksempelvis være inden for:

 • Køkken/kantine
 • Rengøring
 • Pædagogmedhjælper
 • Vaskeri & rens
 • Industri
 • Gartneri/anlæg
 • Chauffør

Kom godt i gang

Et IGU-forløb på ZBC begynder med en samtale og individuel vurdering af medarbejderens danskkompetencer samt færdigheder inden for det konkrete brancheområde.

Efter samtalen udarbejder vi en målrettet plan for medarbejderens skoleundervisning. Du finder oplysninger på vores kontaktperson i boksen til højre.

 • IGU er et tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes
 • Aftalen indgås mellem virksomhed og medarbejder, og er målrettet arbejde og opkvalificering, der står mål med kravene på det danske arbejdsmarked
 • IGU omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og har en varighed på 2 år, hvoraf de første 23 uger er skoleundervisning
 • Det er en betingelse, at medarbejderen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end ti år
 • Der stilles ingen sproglige krav til en udlænding, der ansættes i et IGU-forløb, men udlændingens danskkompetencer vil have betydning for, hvilke uddannelser udlændingen kan følge i undervisningsforløbet.