Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Arbejde med sindslidende med misbrug

Kort fortalt

Psykiatrisk lidelse og misbrug

Arbejde med sindslidende med misbrug

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40599 - Arbejde med sindslidende med misbrug

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m.

Beskrivelse: Deltageren kan observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. Deltageren kan endvidere på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer.

Deltageren kan derudover på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende. Ligeledes kan deltageren i et brugerinddragelsesperspektiv støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer.

Deltageren kan på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger. I det arbejde kan deltageren skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence.

Endelig kan deltageren vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne.

Fagnummer: 40599 Arbejde med sindslidende med misbrug Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75