Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig viden om recovery både den kliniske og den personlige recovery samt koble denne viden til arbejdet med borgerens og barnets rehabilitering. Du vil også kunne påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren og barnet i forløb i socialpsykiatrien. Du vil kunne arbejde med rehabilitering og den personlige recoveryproces i samarbejde med borger og barnet i socialpsykiatrien for at sikre en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
21993 - Socialpsykiatri - overbygning af basisviden

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Ufaglærte på fx. bosteder og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Med udgangspunkt i viden om recoveryprocessen samarbejde med borgere i socialpsykiatrien for at sikre kvaliteten af de sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og sundhedspædagogiske indsatser.
Med udgangspunkt i viden om recovery bidrage til en fælles forståelse af kerneopgaverne i socialpsykiatrien for at sikre sammenhænge i borgerens hverdagsliv herunder netværk, nærmiljø, fritid, uddannelse og beskæftigelse.
Anvende sin viden om recovery og refleksion over egen rolle for at medvirke til at understøtte og udvikle kvaliteten af kerneopgaverne i socialpsykiatrien ved fx at arbejde med den personlig recovery.
I samarbejde med borgeren koordinere tværfaglige og tværsektorielle forløb så der kommer fokus på progression, udvikling, helhed og sammenhænge i borgerens hverdagsliv.

Fagnummer: 21993 Socialpsykiatri - overbygning af basisviden Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25