Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Assistenten i det tværgående samarbejde

Kort fortalt

Deltageren kan arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer med afsæt i viden om og forståelse for såvel strukturer som rammer og redskaber.

Assistenten i det tværgående samarbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45668 - Assistenten i det tværgående samarbejde

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med lignende funktioner inden for social- og sundhedssektoren.

Beskrivelse: Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb.

Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. I samarbejdet har deltageren særligt fokus på risikohåndtering ved overgange.

Deltageren er bekendt med rammer og redskaber, som er organisatorisk tværgående. Deltageren kender samarbejdspartnernes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning.

Deltagerne kan endvidere arbejde innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.

Fagnummer: 45668 Assistenten i det tværgående samarbejde Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00