__ben_vejledning(2)

Strategisk uddannelsesplanlægning

Som virksomhed får og oplever I mange forskellige udfordringer, og indimellem sætter markedet og konjunkturerne særlige præg. Der er mange ting, man ikke kan garderer sig mod, men der også en lang række forudsætninger, der kan imødekommes med en forebyggende effekt i jeres hverdag, fx via kompetenceudvikling.
 
Et af elementerne er indsigt og kendskab til jeres medarbejderes ressourcer, som kan styrke både konkurrence- og omstillingsevnen. Vi er som uddannelsesinstitution klar over, at dette er en krævende opgave, der tager tid. Derfor gør vi opmærksom på, at vi ved flere udviklingstiltag og HR-processer kan stille værktøjer og faktuel viden til rådighed.

Kompetenceafklaring af medarbejdernes viden og ressourcer er et centralt omdrejningspunkt, når der skal skabes et overblik over kompetencer. Det er imidlertid en afgørende faktor for jeres udvikling og drift, at der er sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og virksomhedens udviklingsplaner, så jeres strategi og mål kan realiseres.

Ud fra en række konkrete spørgsmål, der relaterer til jeres strategi og kompetencebehov, opnår I afgørende pejlemærker, som er vigtige for såvel jer som jeres medarbejdere.

Vi står gerne til rådighed med såvel processer omkring kompetenceafklaring samt afklarende spørgsmål, der kan bringe jer nærmere et godt resultat. 

Når afklaringsfasen er på plads, vil I have et overblik over jeres eksisterende kompetencer, som I målrettet kan stille op mod jeres behov. Næste fase vil naturligt være at udarbejde konkrete opkvalificerings- og uddannelsesplaner for hver enkelt medarbejder, der imødekommer virksomhedens behov på både kort og lidt længere sigt.

Er dette interessant for jer?

Det er vigtigt at understrege, at et udviklingsforløb af kompetencer skal foregå i et tæt samarbejde med jer.

Det er jer, der skal formulere virksomhedens konkrete mål, som medarbejdernes kompetencer skal holdes op imod, og I skal skabe rammerne for, at medarbejdernes nye kompetencer kan komme i spil.

Vi vil til gengæld stille vores afklaringsværktøjer, viden og erfaring til rådighed, så vi i samarbejde, når frem til et brugbart resultat for jer.

En så afgørende proces slutter ikke med udarbejdelse af uddannelsesplaner og kursusstart. Der skal være en indarbejdet løbende opfølgning i form af samtaler, så der tages højde for bl.a. akutte situationer, der kræver tilpasning, og ikke mindst for at sikre den ønskede effekt opnås på bedste vis.

Er dette interessant for dig/jer? Ring og få en snak med jeres ZBC virksomhedskonsulent, aftal gerne et uforpligtende besøg, så skaber vi videre samarbejde og relationer derfra.