Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du med viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, iagttage og dokumentere med afsæt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau.

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer om hjernens opbygning, plasticitet og udviklingsmuligheder
  • Du får indblik i den sociale og emotionelle hjerne og kommunikation
  • Du får skærpet opmærksomhed på egen og kollegers adfærd med borgeren
  • Du kan iagttage, dokumentere og yde trivselsfremmende indsats
Info om fag
48217 - Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder neuropædagogisk med mennesker med udviklingshæmning. Målgruppen kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og ¿ assistenter m.fl.

Beskrivelse:
Deltageren kan iværksætte en neuropædagogisk trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren med udviklingshæmning med udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og motivation set i et livslangt perspektiv.
Med afsæt i viden om hjernens plasticitet og borgerens evne til, i samspil med omgivelserne, at udvikle sig, kan deltageren afstemme den socialpædagogiske indsats med borgerens forudsætninger — herunder have forståelse for borgerens eventuelle svingende funktionsniveau.
Deltageren kan kommunikere med afsæt i borgerens foretrukne kommunikationsform på en respektfuld måde og reflektere over kommunikationen med afsæt i en neuropsykologisk forståelse.
Deltageren kan reflektere over betydningen af egen og kollegaers adfærd i samspillet med borgeren med udviklingshæmning, og på baggrund heraf styrke borgerens retsstilling i samarbejdet.
Deltageren kan iagttage og dokumentere hverdagens hændelser i et neuropædagogisk perspektiv og videregive disse på en respektfuld måde til borgeren, de pårørende og andre samarbejdspartnere. Herunder levere iagttagelser til borgerens pædagogiske plan.

Fagnummer: 48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25