Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du med viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, iagttage og dokumentere med afsæt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau.

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
22-02-2022
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
ZBC Ringsted Selandia Park 6-8 4100 Ringsted
3 dage Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer om hjernens opbygning, plasticitet og udviklingsmuligheder
  • Du får indblik i den sociale og emotionelle hjerne og kommunikation
  • Du får skærpet opmærksomhed på egen og kollegers adfærd med borgeren
  • Du kan iagttage, dokumentere og yde trivselsfremmende indsats
Info om fag

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder neuropædagogisk med mennesker med udviklingshæmning. Målgruppen kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og ¿ assistenter m.fl.

Beskrivelse:
Deltageren kan iværksætte en neuropædagogisk trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren med udviklingshæmning med udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og motivation set i et livslangt perspektiv.
Med afsæt i viden om hjernens plasticitet og borgerens evne til, i samspil med omgivelserne, at udvikle sig, kan deltageren afstemme den socialpædagogiske indsats med borgerens forudsætninger — herunder have forståelse for borgerens eventuelle svingende funktionsniveau.
Deltageren kan kommunikere med afsæt i borgerens foretrukne kommunikationsform på en respektfuld måde og reflektere over kommunikationen med afsæt i en neuropsykologisk forståelse.
Deltageren kan reflektere over betydningen af egen og kollegaers adfærd i samspillet med borgeren med udviklingshæmning, og på baggrund heraf styrke borgerens retsstilling i samarbejdet.
Deltageren kan iagttage og dokumentere hverdagens hændelser i et neuropædagogisk perspektiv og videregive disse på en respektfuld måde til borgeren, de pårørende og andre samarbejdspartnere. Herunder levere iagttagelser til borgerens pædagogiske plan.

Fagnummer: 48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.974,20
Kursuspris
AMU:
DKK 0,00
Uden for målgruppe:
DKK 1.974,20
Kursusagent
Ønsker du kurset på et senere tidspunkt? Du kan modtage en e-mail, næste gang vi opretter hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Vis privatlivspolitik