Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autisme med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger og hensigter.Uddannelsen giver dig viden om autisme som en helt særlig måde at opfatte og bearbejde verden, der har afgørende betydning for hvordan mennesker med autisme spiller sammen med andre.

Arbejdet med personer med autismespektertilstande

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får den basale viden om autisme
  • Med afsæt i autismens særlige kognitive, sansemæssige og sociale profil får du indblik i den enkeltes store eller meget store støttebehov
  • Du lærer, hvordan du kan skabe meningsfulde læringsrum ud fra en passende balance mellem udvikling og kompensation
  • Du lærer, hvordan du kan kommunikere og udvikle kommunikationen på baggrund af den enkeltes foretrukne kommunikationsform og forudsætninger
  • Du lærer, hvordan du kan aflæse og kende betydningen af selv små tegn som udtryk for ønsker og hensigter i kommunikationen
Info om fag
48215 - Arbejdet med personer med autismespektertilstande

Målgruppe: Værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere,

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med autismespektertilstande med respekt for den enkeltes særlige forudsætninger, ønsker, hensigter og behov.
Deltageren har en basal viden om autisme med stort eller meget stort støttebehov, der tager afsæt i forståelse af autismens særlige kognitive, sansemæssige og sociale profil, dvs. udfordringer med intuitivt at læse det sociale, stressfølsomhed, systemtænkning, fokus på detaljer og gentagelser, sansefølsomhed og nogen gange psykisk sårbarhed.
Deltageren kan skabe meningsfulde læringsrum for barnet/den voksne med autisme med stort eller meget stort støttebehov i en passende balance mellem udvikling og kompensation. I denne forbindelse kan deltageren samarbejde med barnet eller den voksne med autisme om at gennemføre aktiviteter og socialt samvær, således at den enkelte støttes i at fornemme, udvikle og håndtere egne handlemuligheder og personlige valg.
Deltageren kan kommunikere og udvikle kommunikation med barnet eller den voksne med autisme på baggrund af barnets eller den voksnes foretrukne kommunikationsform og forudsætninger.
Deltageren kan med afsæt i kendskabet til det enkelte barn eller voksne med autisme aflæse og kende betydningen af selv små tegn som udtryk for ønsker og hensigter i kommunikationen.
Deltageren kan reflektere over egen indsats i forhold til målgruppen og dele disse overvejelser med kolleger, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Fagnummer: 48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25