Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Arbejdet som værkstedsassistent

Kort fortalt

Uddannelsen ruster dig til arbejdet som værkstedsassistent, så du kan yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet og arbejdsevne. Du lærer blandt andet at planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte samt at arbejde med mål for det pædagogiske arbejde.

Arbejdet som værkstedsassistent

04-11-2024
Arbejdet som værkstedsassistent
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
15 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer at planlægge og igangsætte pædagogiske- og produktionsmæssige sammen med borgerne
  • Du får viden om, hvordan du styrker både livskvalitet og arbejdsevne hos borgeren
  • Du får kendskab til gældende lovgivning
Info om fag
44855 - Arbejdet som værkstedsassistent

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder som værkstedsassistenter eksempelvis på beskyttede værksteder og aktivitetstilbud.

Beskrivelse: Med afsæt i den enkelte borgers ønsker og forudsætninger kan deltageren planlægge, igangsætte og kombinere produktionsmæssige og pædagogiske opgaver i samarbejde med borgeren og øvrige ansatte.

På baggrund af forståelse for borgernes fysiske, psykiske og sociale handicap kan deltageren yde omsorg og give udfordringer, som styrker borgerens livskvalitet, kommunikation og arbejdsevne. I det arbejde kan deltageren reflektere over egne reaktionsmønstres betydning i samspillet med borgerne.
Deltageren er bekendt med relevant lovgivning i forhold til arbejdspladsens funktion og kan handle i overensstemmelse hermed, herunder bidrage til udviklingen af arbejdspladsen.

Desuden kan deltageren i samarbejde med kolleger bidrage til opstilling af pædagogiske mål og metoder i handleplaner for borgerne samt deltage i arbejdet med dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Fagnummer: 44855 Arbejdet som værkstedsassistent Varighed 15 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 10.011,25