kurser_for_ansatte_hero

Prøver i AMU

Fra den 1. januar 2020 afsluttes stort set alle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) med en prøve.

Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Består deltageren ikke prøven, er det muligt at opnå et deltagerbevis eller gå til omprøve.

Alle deltagere, der er tilmeldt et AMU kursus, hvortil der er tilknyttet prøve, er automatisk tilmeldt prøven.

Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, med mindre der informeres om andet på kursets første dag. Deltageren modtager information om selve prøven på uddannelsens første dag, herunder:

  • Prøvens afholdelse
  • Tidspunkt og tidsrum
  • Prøveramme, prøve- og bedømmelsesgrundlag
  • -samt evt. særlige prøvevilkår

Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven, med mindre andet oplyses på uddannelsens første dag.

Deltageren har ret til én omprøve ved ikke-bestået bedømmelse.

Klagemuligheder

Deltageren kan klage over prøven. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til skolen.

Klagen skal være skriftlig og begrundet, og indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af Ministeriets hjemmeside