Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du, ud fra viden om og forståelse for værdien af inddragelse af pårørende, arbejde systematisk med inddragelse, som en grundlæggende dimension, i den social- og specialpædagogiske praksis. Du vil kunne afstemme inddragelsen så den er meningsfuld set ud fra barnet, den unges og den voksnes behov og ønsker, den social- og specialpædagogiske kernefaglighed, samt pårørendes forudsætninger, behov, ønsker og ressourcer.

Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49780 - Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til bl.a. pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, familieplejere, omsorgsmedhjælpere, medhjælpere på døgninstitutioner, samt øvrige støtte- og kontaktpersoner, der arbejder i borgerens eget hjem; fx personlige hjælpere og ledsagere (handicaphjælpere).

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde ud fra en forståelse for betydningen og værdien af inddragelse af pårørende i det sociale- og specialpædagogiske arbejde. Herunder kan deltageren:

Ud fra nationale, regionale og lokale rammer, en helhedsorienteret, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, i samarbejde med barnet, den unge eller voksne, arbejde med inddragelse af pårørende.
Afstemme inddragelsen så den er meningsfuld ud fra barnet, den unges og den voksnes behov, integritet og ret til selvbestemmelse. Herunder relationer til den/de pårørende, og arbejde med mål og rammer for indholdet og resultaterne af de pårørendes medindflydelse og medbestemmelse, så inddragelsen er til barnet/den unges bedste.
Alene eller sammen med kolleger, i et tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde og ud fra en systematisk indsats, planlægge og løbende evaluere inddragelsen af den enkelte pårørende og/eller pårørendegruppe.
Ud fra overvejelser om sammenhæng, mål, indhold og metode, gennemføre formelle og uformelle former for samarbejde. Herunder give differentieret støtte til den/de pårørende og bidrage til at reducere den belastning, det i perioder kan være at være pårørende.

Fagnummer: 49780 Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25