Dagtilbud_undergruppe

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

21-10-2024
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
ZBC Køge Campusbuen 40 4600 Køge
3 dage Daghold
21-10-2024
Neuropædagogik som redskab i pæd. arb. (SOSU)
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration
  • Du kan bruge din viden og dine observationer til at tilrettelægge det pædagogiske arbejde
  • Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, når du planlægger det pædagogiske arbejde
  • Du får kendskab til hvordan du videregiver relevante observationer til dine kollegaer, til pårørende og andre professionelle
Info om fag
44859 - Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Beskrivelse: Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.

Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Fagnummer: 44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25