Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Kort fortalt

Ved at deltage i denne uddannelse opnår du kompetencer til at kunne observere på ændringer i sundhedstilstand hos en borger med funktionsnedsættelse.Du lærer om metoder til netværkssamarbejde omkring borgeren samt hvordan du sammen med andre faggrupper kan medvirke til dokumentation om borgerens udvikling.

Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22041 - Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Målgruppe: Nye medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere

Beskrivelse: Deltageren:
kan medvirke til at observere borgernes almene sundhedstilstand, reagere på ændringer og sammen med borgeren medvirke til at dokumentere disse.
kender til og kan navigere i en kombineret sundhedsfaglig og socialfaglig tilgang i samarbejdet med borgeren
kan indgå i netværkssamarbejde omkring borgeren, for at sikre dennes sundhed og trivsel bedst muligt.
kender egen rolle og kompetence i jobbet og kan medvirke til dokumentation i nødvendigt omfang.

Fagnummer: 22041 Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50