__ldrepleje_undergruppe

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Kort fortalt

Uddannelsens formål er at sætte deltagerne i stand til at varetage de praktiske, sociale og psykologiske opgaver i kontakten med sorg- og kriseramte og deres pårørende.

Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44312 - Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område

Målgruppe: Målgruppen er hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og deltagere med tilsvarende funktioner samt beskæftigede inden for det pædagogiske område.

Beskrivelse: Deltagerne kan i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende. De er opmærksomme på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte, og de kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejdet. Deltagerne kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte. De kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud.
Deltagerne kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger.

Fagnummer: 44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50