SOSU_og_P__D_hero

Forebyggelse og sundhedsfremme

Kort fortalt

Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til professionelt at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende ud fra de overordnede mål i regeringens sundhedsprogram.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for det social- og sundhedsmæssige område eller det pædagogiske område og har kundskaber svarende til områdernes grunduddannelser.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor.
Deltageren kan vejlede og rådgive om forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger ud fra borgernes individuelle behov.
Deltageren kan arbejde ud fra de overordnede og lokale mål i regeringens sundhedsprogram og kan dokumentere indsatsen.
Deltageren kan indgå i arbejdet med arbejdsmiljø via sundhedsfremmende indsatser.

Fagnummer: 45061 Forebyggelse og sundhedsfremme Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.858,25