Dagtilbud_undergruppe

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Kort fortalt

Efter kurset kan deltageren gennemføre en adækvat håndhygiejne. Deltageren kan videregive viden om de håndhygiejniske forholdsregler til nyt personale og praktikanter på arbejdspladsen.

Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får et indgående kendskab til god og korrekt håndhygiejne, også ved brug af handsker
  • Du får kendskab til smitterisiko og sæbetyper
  • Du kan videregive viden om god håndhygiejne til bl.a. praktikanter
Info om fag
45783 - Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som deltager i leveringen af offentlige og private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedssektoren som det pædagogiske område.

Beskrivelse: Deltageren kan iagttage en korrekt håndhygiejne, herunder brug af handsker, og kender smitterisikoen ved brug af smykker samt betydningen af korrekt rengøring af håndvaske. Deltageren kan vælge hensigtsmæssigt vedrørende brug af sæbetyper og iagttage foranstaltninger, der skåner hænderne.
Deltageren forstår betydningen af den korrekt udførte håndhygiejne som vigtig faktor til at mindske smittespredning, såvel på institutionerne som i den enkelte borgers eget hjem.
Deltageren kan tage ansvar for, at håndhygiejne bliver en naturlig del af arbejdsdagen. Deltageren kan videregive viden om håndhygiejniske principper til nyt personale og praktikanter.

Fagnummer: 45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 826,10