test_hero_kursus_modul

Det grønne område

Det grønne område og anlægsbranchen er i vækst. Ikke mindst med de mange klimaændringer vi oplever, er det vigtigt, at vi fortsat nytænker vores grønne områder samt udvider og forbedrer vores drænings- og kloakforhold.

På siden her finder du vores udbud inden for gartneri, landbrug, rørlægger- og kloakmesteruddannelserne.

Vores kursusfaciliteter er på det tidligere landbrug Jernbjerggaard, hvor vi råder over 70 hektar med stalde, anlægs- og maskinhaller, og arealer som består af lange rækker af bede, haver, anlæg og park.

Gartneri / Anlæg
Landbrug
Rørlægger / Kloakmester
Betjening af maskiner
Anlægsstruktør / Sjakbajs
Specialistkurser - Grønne områder
Heidi Davidsen
Virksomhedskonsulent
Heidi har Det grønne område som et af sine primære områder.
Heidi har stor erfaring med såvel generelle som skræddersyede kurser til virksomheder, både når det kommer til de faglige områder samt de mere tværgående fag.
Heidi kan hjælpe både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Heidi træffes på tlf. 4133 4831 / e-mail: heda@zbc.dk