__ldrepleje_undergruppe

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Kort fortalt

Kurset giver deltageren grundlæggende forståelse for konflikters opståen, udvikling, samt kompetencer til at håndtere og afslutte dem. Kurset omfatter relevante værdier og bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven.

Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får den basale viden om konflikttyper, deres opståen, udvikling og afslutning
  • Du kan genkende og reagere ved tegn på konflikt
  • Du kan, med afsæt i grundlæggende konflikthåndteringsmetoder, bidrage til en professionel håndtering af konflikter
  • Du får relevant viden om bestemmelser i serviceloven/sundhedsloven
Info om fag
41687 - Konflikthåndtering i sosu-arbejdet

Målgruppe: Deltagere med jobfunktioner inden for social- og sundhedsområdet, der er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v.

Beskrivelse: I det daglige arbejde kan deltageren genkende og reagere ved tegn på konflikt ud fra viden om konflikters opståen, udvikling og afslutning. Endvidere kan deltageren medvirke til at forebygge konflikter med afsæt i viden om konflikttyper, egen rolle og forhold, der ansporer til konflikter.

Ved hjælp af kendskab til grundlæggende konflikthåndteringsmetoder kan deltageren bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, patienter, pårørende og kolleger. Deltageren kan endvidere basere sit konflikthåndterende arbejde på servicelovens afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at sikre respekten for det enkelte menneske.

Fagnummer: 41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25