Dagtilbud_undergruppe

Arbejdet med børn i udsatte positioner

Kort fortalt

Efter endt uddannelse kan du i arbejdet med børn i udsatte positioner anvende viden om de mekanismer, der fremmer børns (0-12 år) muligheder for deltagelse i et inkluderende miljø i en given kontekst. Du får konkrete ideer til hvilke indsatser, aktiviteter og metoder, der kan anvendes i den pædagogiske praksis i arbejdet med børn i udsatte positioner og deres familier.

Arbejdet med børn i udsatte positioner

16-09-2024
Arbejdet med børn i udsatte positioner
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
3 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du får værktøjer, der kan understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov
  • Du får input til pædagogiske aktiviteter
  • Du lærer at arbejde med ressourceorienterende og problemløsende indsatser
Info om fag
48726 - Arbejdet med børn i udsatte positioner

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn, herunder dagtilbud og det specialpædagogiske ¿ og socialpsykiatriske område.Det kan eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere.

Beskrivelse:
Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst
Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø
Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnere
Deltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

Fagnummer: 48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25