Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du understøtte borgerens deltagelse i samfundslivet fx gennem samskabelse, peer-to-peer og gruppeforløb. Du vil kunne skabe deltagelse på borgerens egne præmisser og på systemets præmisser, du vil gennem dit relationelle arbejde kunne håndtere krydspres i det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for at indgå i inkluderende fællesskaber styrkes. Uddannelsen bygger videre på AMU-uddannelsen "Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien", som du med fordel kan tage forud for denne uddannelse.

Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49908 - Recovery gennem deltagelse i samfundslivet

Målgruppe: Pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere og andre fagpersoner, der fx arbejder på bosteder, i aktivitetstilbud eller i opsøgende tilbud i borgerens eget hjem.

Beskrivelse: Deltageren:

kan, med udgangspunkt i viden om nye deltagelsesformer fx peer-to-peer og gruppeforløb, arbejde med henholdsvis deltagelse på borgerens egne præmisser og borgerens deltagelse på systemets præmisser som en del af borgerens recovery.
kan arbejde helhedsorienteret, målfokuseret, metodisk, relationsopbyggende og tværfagligt koordinerende, med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og en rehabiliterende arbejdsform.
opnår viden om samskabelse som metode og bliver i stand til at identificere muligheder for samskabelse i det socialpsykiatriske arbejde.
opnår kompetencer til, gennem relationen, at hjælpe borgeren med at opbygge et sundt netværk.
kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.

Fagnummer: 49908 Recovery gennem deltagelse i samfundslivet Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50