__ldrepleje_undergruppe

Medicinadministration

Kort fortalt

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Medicinadministration

21-10-2024
Medicinadministration
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
5 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du bliver styrket i at reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient
  • Du får viden om lægemidlers virkninger, bivirkninger og interaktion
  • Du får kendskab til hvordan du handler hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration, på baggrund af viden og kompetencer
  • Du vil få viden om, hvordan du samarbejder med både borgere og professionelle
     

    Udfordringer med at regne, læse og stave?
    Få hjælp til vurdering af basale færdigheder, ring på 7242 2512.
Info om fag
48101 - Medicinadministration

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Beskrivelse: Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Deltagerne kan:

observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion
anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder
handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst
samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration

Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Fagnummer: 48101 Medicinadministration Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75