s__dan_tilmelder_du_dig_underside_hero

Tilmelding og priser (medarbejder)

Hvad er AMU?

AMU er forkortelsen for "arbejdsmarkedsuddannelse", og er målrettet personer til og med faglært status eller personer med en gymnasial uddannelse.

Alle personer, der har fast bopæl eller har beskæftigelse i Danmark, har adgang til AMU. Har du et højere uddannelsesniveau, har du adgang, men du skal være opmærksom på, at du skal betale fuld pris for at deltage.

Tilmelding

Når du har fundet det kursus, du vil tilmeldes klikker du på "Tilmeld". Herefter kan du møde to tilmeldingstyper:

  • Tilmeldingsblanket til fx særlig tilrettelagte kurser, samt
  • Digital tilmelding (til AMU-kurserne) via voksenuddannelse.dk, som er den fælles tilmeldingsportal for alle udbydere af AMU-kurser

Når du tilmelder dig AMU-kurser, skal du bruge digital signatur eller NemID. Det gælder også, når du skal søge VEU-godtgørelse.

BEMÆRK! Er det virksomheden, som er logget ind og står for selve tilmeldingen, er det også virksomheden, der skal søge godtgørelse.

Er det derimod kursisten/medarbejderen, der har logget ind og tilmelder sig, er det også kursisten/medarbejderen, der søger godtgørelse.

Du kan finde videoguides til, hvordan du tilmelder dig, søger VEU-godtgørelse m.v. på voksenuddannelse.dk, eller du kan kontakte vores AMU-Team for nærmere support.

Optagelse

Vi behandler ansøgninger i den rækkefølge, de kommer ind. Dette gælder også, hvis der er en venteliste på det hold, du gerne vil begynde på. Her bestræber vi os så vidt muligt på at tilbyde dig plads på et tilsvarende kursus med en alternativ opstartsdato.

Inden kursusstart

Du vil inden kursusstart modtage eventuel opkrævning af deltagergebyr, samt øvrigt materiale med relevante oplysninger, bl.a. om stedet for kursusafholdelse og praktiske oplysninger.

Vi sender som udgangspunkt alle information, fx dit velkomstbrev og andre beskeder, via e-boks.

Hvis du ikke kan deltage alligevel -skal du kontakte kursussekretæren så hurtigt som muligt, så pladsen kan gives til en anden kursist.

IT på kurset

Vi arbejder løbende på, at undervisningen på vores kurser bliver mere digital. Vi har få computere til rådighed og anbefaler derfor, at du selv medbringer egen bærbar computer, tablet eller iPad, hvis du har det. Er du tilmeldt kurser i vores Digitale Læringscenter stiller vi en PC til din rådighed.

Priser

På www.voksenuddannelse.dk fremgår 2 kursuspriser. Dette skyldes, at AMU-kurserne er målrettet ufaglærte/faglærte, og priserne er lavere grundet statstilskud fastsat ved finansloven.

Har du en videregående uddannelse skal du betale fuld pris for at deltage. Kender du kursets fagkode, kan du slå prisen op HER.