Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c

Kort fortalt

Uddannelsen giver dig kompetencer til at etablere ligeværdige relationer og samarbejde med borgeren med psykisk sygdom. Du lærer at gennemføre sundhedsfremmende, forebyggende og praktiske pleje- og omsorgsopgaver hos borgeren med psykose, depression og/eller misbrug. Du lærer at støtte borgerens rehabilitering og hverdagsmestring gennem tværprofessionelt samarbejde. Uddannelsen er én af tre valgfri AMU i den fleksible social- og sundhedshjælper (FSSH).

Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22093 - Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c

Målgruppe: Uddannelsen er en del af en fleksibel vej fra ufaglært til faglært social- og sundhedshjælper. Målgruppen er medarbejdere, som har en uddannelse svarende til og med erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært social- og sundhedspersonale.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Skabe, fastholde og udvikle ligeværdige relationer og indgå i et involverende samarbejde med borgeren med psykisk sygdom i eget hjem på baggrund af viden om relationsdannelse og principper for støtte.
Planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser på baggrund af viden om social ulighed i sundhed og målrettet kommunikation.
Planlægge, gennemføre og evaluere praktiske omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren med psykisk sygdom, herunder psykose, depression og/eller misbrug på baggrund af viden om medicinske, psykologiske og sociale behandlingsmetoder.
Støtte borgerens recovery og mestring af hverdagslivet i det tværprofessionelle samarbejde.
Varetage og inddrage relevante samarbejdspartnere i omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren med psykisk sygdom i eget hjem, på baggrund af viden om psykiatriens organisering, herunder den kommunale og regionale psykiatriske indsats.

Fagnummer: 22093 Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75