__ldrepleje_undergruppe

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er, at personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes.

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

15-11-2023
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Eksternt undervisningssted Kileparken 27 8381 Tilst
5 dage Daghold
08-11-2023
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
5 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer, hvordan du kan forebygge voldlige hændelser 
  • Du får indsigt i de mekanismer, der ligger bag magt og afmagt
  • Du får værktøjer, du kan bruge i konfliktløsningssituationer
  • Du får kommunikationsværktøjer, der kan bruges i en række konflikt- og voldsforbyggende situationer
Info om fag
44886 - Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Målgruppe: Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU'ere m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd.
Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende.
Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet.
Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Fagnummer: 44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.978,50