Almene_fag_undergruppe

Almene fag

På denne side finder du vores kurser inden for almene fag; dansk, regning og matetik.

På kurserne i dansk lægger vi særligt vægt på at klæde tosprogede personer på til at bruge deres givne fremmedsprog i typiske og basale kommunikative situationer. den jobmæssige relation mellem kursist og virksomhedsejer.  

Med kurserne i regning eller matematikken får du mulighed for at genopfriske og videreudvikle dine færdigheder inden for områderne, hvilket kan hjælpe dig i din løsning af fx brancheopgaver eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.

Aktuelle kurser