__ldrepleje_undergruppe

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Kort fortalt

Du får konkrete metoder til at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demens således at adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer mindskes og der opstår mulighed for oplevet livskvalitet. Gennem en faglig bevidsthed opnår du en særlig demensfaglig forståelse for tilgange, relationelle betydninger og gensidige adfærdsmæssige påvirkninger i interaktionen mellem dig som fagprofessionel og mennesket med en demenssygdom.

Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

04-11-2024
Samspil med mennesker ned ændret adfærd og demens
ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted
5 dage Daghold
07-10-2024
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Eksternt undervisningssted Fr. Andersensvej 33 4400 Kalundborg
5 dage Daghold
Info om fag
48478 - Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens

Målgruppe: Uddannelsen er for faglærte medarbejdergrupper som fx social-og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter, samt pædagogiske assistenter, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med borgere med demens. Det anbefales at deltageren har erfaring i at arbejde med mennesker med demenssygdomme og en grundlæggende viden om demenssygdom svarende fx til arbejdsmarkedsuddannelsen "42673 personer med demens, sygdomskendskab" og/eller "44327 Omsorg for personer med demens" eller tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i en personcentreret tilgang, demensfaglig forståelse og metoder kan deltageren arbejde med:

betydningen af adfærdens gensidige påvirkning i interaktionen, herunder reaktioner og roller, der styrker relationer mellem den fagprofessionelle og mennesket med demenssygdom.
refleksion af egen adfærds indvirken og regulering i samspillet, samt tage ansvar i relationen med mennesket med demenssygdom.
anvendelse af viden om sansestimulationens betydning for trivsel- og samarbejde med mennesket med demens, samt en forståelse for tegn og symptomer på understimuli/overstimuli.
betydningen af forebyggende indsats for at minimere magtanvendelse ved mennesker, der udviser ændret adfærd og psykiske forstyrrelser i forbindelse med demenssygdom.
at fremme livsudfoldelsen hos mennesker med demenssygdom ved at styrke identiteten, integriteten og selvbestemmelsesretten ud fra kendskab til socialpædagogisk faglighed.

Fagnummer: 48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75