Social__og_specialp__dagogik_undergruppe

Borgere med misbrugsproblemer

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du genkende tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer. Du får bl.a. kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug. Du lærer desuden om din egen rolle og om at inddrage samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Borgere med misbrugsproblemer

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du kender tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer
  • Du får kendskab til fysiske, psykiske og sociale problemstillinger i forhold til misbrug
  • Du får viden om din egen rolle
  • Du lærer om inddragelse af samarbejdspartnere og videregivelse relevante observationer
Info om fag
47259 - Borgere med misbrugsproblemer

Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pleje- og omsorgsarbejde for og med borgere med misbrugsproblemer. Medarbejderne kan eksempelvis være social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter m.fl.

Beskrivelse: Deltageren kan på baggrund af et vist problemkendskab og/eller erfaringer identificere tegn og signaler hos borgere med misbrugsproblemer.

Deltageren kender de fysiske, psykiske og sociale problematikker i forhold til misbrug og kan i det daglige pleje- og omsorgsarbejde samarbejde med borgeren med respekt for borgerens livssituation. Deltageren kan forebygge problemer i samarbejdet på baggrund af viden om, hvordan misbrug kan påvirke adfærden, og har desuden forståelse for misbrugets konsekvenser for borgerens relationer og netværk.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til teorier om årsager til misbrug reflektere over egen praksis, herunder betydningen af myter, fordomme og egne holdninger til misbrug.

Deltageren kan udføre arbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning. På baggrund af forståelse for sin egen rolle kan deltageren vurdere behovet for at inddrage relevante samarbejdspartnere og videregive relevante observationer.

Fagnummer: 47259 Borgere med misbrugsproblemer Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75