Virksomhedskonsulenter

Har du spørgsmål til kurser og efteruddannelse, eller måske skal vi tale om mulighederne for et skræddersyet uddannelsesforløb til jer?

Vi hjælper gerne med at give et overblik over mulighederne og finde frem til den løsning, der passer jeres virksomhed. Vi kommer også gerne på et uforpligtende besøg hos jer for at drøfte både ønsker og udviklingsbehov. Du finder oversigten over vores konsulenter herunder:

Find vores konsulenter her
Eric Jansen
Undervisningskonsulent
Eric har mere end 20 års erfaring med ledelse fra detail- og engroshandel i Danmark. Eric underviser på flere Business- og ledelseskurser, fx med fokus på forretningsudvikling, leder- og medarbejderudvikling. Erics hollandske baggrund kommer særligt i spil, når der skal arbejdes med interkulturelle dimensioner samt team- og gruppedynamikker. Eric kan hjælpe din virksomhed med at afdække specifikke behov, tilrettelægge virksomhedsrettede undervisningsforløb, så jeres medarbejdere får et kompetenceløft i en travl hverdag. Eric træffes på tlf. 3193 5733 / e-mail: erja@zbc.dk
Henrik Rasmussen
Undervisningskonsulent
Henrik kommer med 20 års tung ledererfaring på flere niveauer inden for Detailhandel. Herudover har Henrik en håndværksmæssig baggrund, som han gerne gør brug af i sin levendegørelse af læring. Undervisningen tager i videst muligt omfang udgangspunkt i kursisterne, og hvor de er på deres rejse. Henrik lægger vægt på deltagerinvolvering, hvilket gør kurserne praksisnære og autentiske. Henrik underviser på Business- og ledelseskurser, og hjælper med specielsyede uddannelsesforløb til den enkelte virksomhed. Henrik træffes på tlf. 3193 5730 / e-mail: hras@zbc.dk
Claus Dietz
Undervisningskonsulent
Claus underviser i ledelse, kommunikation, business og personlig udvikling, og har mere end 25 års erfaring fra det private erhvervsliv. Det vigtigste for Claus er, at give sine kursister værdifulde indsigter og kompetencer, der kan sættes i spil og anvendes med det samme. Claus hjælper virksomheder med behovsafdækning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, uanset om det er fremmøde- eller online undervisning -eller en kombination heraf. Claus træffes på tlf. 4132 4009 / e-mail: cldi@zbc.dk
Vibeke Rytter
Chefkonsulent
Vibeke har mere end 20 års ledelseserfaring fra det private arbejdsmarked, primært inden for retail og internationale FMCG virksomheder. Vibeke har stor erfaring med både generelle og skræddersyede kurser / uddannelser særligt inden for ledelse, kommunikation og strategi. Vibeke kan hjælpe virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og uddannelsesplanlægning. Vibeke udvikler og underviser på flere af vores Business-kurser.
Connie Toft
Karrierevejleder
Connie er opsøgende konsulent med primært fokus på den brede vifte af kurser, vi udbyder i Digitalt Læringscenter, bl.a. indenfor IT, regnskab og økonomi samt kurser indenfor business & ledelse. Herudover varetager Connie vores åbne vejledning, ligesom hun har kontakt til erhvervsforeninger, faglige organisationer, o. lign.
Heidi Davidsen
Virksomhedskonsulent
Heidi har Det grønne område som et af sine primære områder. Heidi har stor erfaring med såvel generelle som skræddersyede kurser til virksomheder, både når det kommer til de faglige områder samt de mere tværgående fag. Heidi kan hjælpe både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Mette Lauge-Simonsen
Virksomhedskonsulent
Mette har Fødevarer, herunder Hotel- & Restaurationsbranchen, som sine primære områder. Mette hjælper både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Keld Jensenius
Virksomhedskonsulent
Keld hjælper både store og små firmaer inden for industriområdet med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og skræddersyede kurser, faglige som tværgående. Keld kan også rådgive omkring erhvervsuddannelserne på industriområdet.
Heidi Davidsen
Virksomhedskonsulent
Heidi hjælper virksomheder inden for byggeriet med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og skræddersyede kurser, faglige som tværgående.
Lise Lotte Brandt
Virksomhedskonsulent
Lise Lotte har Lager & Transport som sine primære områder. Lise Lotte hjælper både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Gry Wallin
Uddannelseskonsulent
Gry har stor erfaring inden for både erhvervsuddannelser og kursusområdet. Et af Grys primære områder er Servicefagene, herunder Vagt, Rengøring og Vaskeri.
Jeanette Dam Johansen
Uddannelseskonsulent
Jeanette er både opsøgende konsulent og underviser inden for det pædagogiske område.
Mie Alving Larsen
Uddannelseskonsulent
Mie er både opsøgende konsulent og underviser inden for det pædagogiske område.
Susanne Møller
Konsulent
Susanne er både opsøgende konsulent og underviser inden for det SOSU-område.

Her kan du se alle vores kurser

Læs mere

Få inspiration til skræddersyede kurser til dine ansatte

Læs mere