FGU_kursusside_1920x478

EGU for FGU-elever

Find muligheder for EGU-kombinationsforløb

Vi har i samarbejde med FGU-skolerne i Region Sjælland udarbejdet et katalog over AMU-kurser, der kan tage som en del af elevernes FGU-plan inden for den fagretning, de har valgt.
 
AMU-kurserne kan tages af både EGU-og PGU-elever. Du finder kataloget, inkl. kontaktpersoner, her.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende sikker mail til ZBCs hovedmail: zbc@zbc.dk.

I mailen skal elevens navn og cpr. nr., kursustitel, periode, by, samt kontaktperson på FGU skolen fremgå. Derudover har vi brug for at vide, hvornår FGU-eleven startede på FGU (der må gerne fremgå flere elever af arket). Du vil herefter blive kontaktet af en administrativ ZBC-medarbejder, som bekræfter tilmeldingen.

BEMÆRK! For kurser, der ”udbydes efter aftale”, skal du kontakte den kontaktperson, der er nævnt under det pågældende fagområde.

Baggrund

Kombinationsforløbene består af undervisningsforløb, der indeholder elementer fra kompetencegivende ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser. Formålet er, at der bygges bro mellem de forskellige skoleformer samt skabes en glidende og individuelt tilrettelagt overgang særligt til erhvervsuddannelsessystemet og eventuelt de gymnasiale uddannelser.

EGU er:

  • Til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse
  • En aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed, hvor eleven kan opnå kendskab til arbejdsmarkedet og opnå viden, færdigheder og kompetencer, der er relevante og efterspurgte på arbejdsmarkedet, så eleven senere kan overgå til en erhvervsuddannelse eller beskæftigelse
  • Forløb fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning


Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge. I praktikken undervises eleven i et fagligt tema.

Vi har i samarbejde med FGU-skolerne i Region Sjælland udarbejdet et katalog over AMU-kurser, som FGU-elever kan tage som en del af deres FGU-plan inden for den fagretning, de har valgt. AMU-kurserne kan tages af både EGU-og PGU-elever.

Læs mere om FGU i FVU her