Lyshaaret_kvinde_-_21608_-_2023-2028

Vurdering af basale færdigheder

Vi tilbyder alle, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag, en vurdering af basale færdigheder (fag 40131) i vores Digitale Læringscenter i Næstved, Roskide, Slagelse samt i København.

Du kan her få vurderet dine færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik samt en efterfølgende vejledningssamtale. Ud over testen er gratis, er den:

Frivillig - du bestemmer selv, om du vil tage den!
Anonym - testresultatet er anonymt, men vi skal bruge dit cpr.nr., da staten betaler os for at lave testen med dig!
Personlig - testresultatet er dit eget, som du bestemmer, hvad du vil gøre med!

Testen kan vise, om du har brug for mere undervisning i dansk eller regning, og kan hjælpe til at:

• du klarer dit job bedre og nemmere
• du bliver bedre til noget, du synes er svært
• du genopfrisker dine færdigheder
• du forbereder dig til eventuel videre uddannelse
• du kan hjælpe dine børn med lektierne

Du kan få hjælp til vurdering af dine basale færdigheder i forbindelse med dit kursus ved at skive til e-mail: zbc-dl-adm@zbc.dk.

Har du udfordringer i forhold til ordblindhed?

Vi kan hjælpe dig med at få adgang til it-hjælpeprogrammer, der er udviklet til at hjælpe ordblinde med læsning og skrivning - det er det, vi kalder en it-startpakke. Kontakt vores AMU-team på tlf. 7242 2512 hurtigst muligt inden kursusstart, så vi kan have den klar til dig.