SOSU_og_P__D_hero

Medvirken ved medicinadministration

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du medvirke ved medicinadministration inden for dit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Uddannelsen giver dig viden om hvordan du udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis. Endvidere bliver du styrket i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde inden for dit jobområde med henblik på øget patientsikkerhed.

Medvirken ved medicinadministration

05-10-2022
Medvirken ved medicinadministration
Eksternt undervisningssted Hovedgaden 95 4520 Svinninge
3 dage Daghold
24-10-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
3 dage Daghold
31-10-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde
3 dage Daghold
07-11-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
3 dage Daghold
07-11-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Holbæk Slotshaven 3 4300 Holbæk
3 dage Daghold
22-11-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
3 dage Daghold
28-11-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Næstved Troensevej 2 4700 Næstved
3 dage Daghold
05-12-2022
Medvirken ved medicinadministration
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
3 dage Daghold
5 hold er skjult, klik her for at vise alle
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan fx være social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere eller familieplejere, der fx arbejder inden for det nære sundhedsvæsen, på dagtilbudsområdet, eller på specialområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke ved medicinadministration, herunder kan deltageren:

udlevere medicin og hjælpe borgeren med at indtage denne korrekt.
observere og reagere på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den medicinske behandling og på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner.
samarbejde med borgeren om at indtage medicinen korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og ønsker.
handle ud fra bevidsthed om eget ansvars- og kompetenceområde og kan arbejde ud fra arbejdspladsens instrukser, herunder delegeringsansvar i henhold til gældende lovgivning.
dokumentere og videregive relevante observationer ved forandringer i borgerens tilstand og ved afvigelser ved medicingivning. Deltageren har kendskab til utilsigtede hændelser.
samarbejde med borgeren om videregivelse af relevante informationer til pårørende, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere ud fra gældende lovgivning.

Fagnummer: 49489 Medvirken ved medicinadministration Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 1.999,40