Dagtilbud_undergruppe

Tegn til tale

Kort fortalt

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne kan anvende Tegn til tale på et grundlæggende niveau og skabe et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn.

Tegn til tale

29-08-2024
Tegn til tale
ZBC Slagelse C.A. Olesensvej 2 4200 Slagelse
5 dage Daghold

Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du lærer de grundlæggende elementer inden for tegn til tale (TTT)
  • Du lærer, hvordan du kombinerer TTT med kropssprog, mimik og gestik (verbal og nonverbal kommunikation)
  • Du får en forståelse for brugernes specifikke sproglige problemer
  • Du får kendskab til totalkommunikation
  • Du lærer at aflæse andres mimik, gestik og kropssprog
Info om fag
42663 - Tegn til tale

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud.

Beskrivelse: Deltagerne kan på et grundlæggende niveau anvende TTT inden for emneområder hentet fra dagligdagen. De kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation. De har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske problemer og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra kendskab til begrebet totalkommunikation.

Fagnummer: 42663 Tegn til tale Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50