__ldrepleje_undergruppe

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du anvende relevante metoder og redskaber i det daglige arbejde med kvalitet, så du løbende kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Du lærer at blive mere bevidst om egen rolle og at kunne samarbejde om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet.

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
46977 - Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med offentlige velfærdsydelser inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område.

Beskrivelse: Deltageren kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i leverede offentlige velfærdsydelser med borgeren eller barnet i centrum. I det arbejde kan deltageren anvende relevante metoder og redskaber. Deltageren kan arbejde ud fra et grundlæggende kendskab til principper, standarder og kvalitetsmål på centralt og decentralt niveau og med afsæt i rammer og værdier i gældende politikker og lovgivning.
På baggrund af kendskab til egen rolle i udviklingen af kvalitet i det daglige arbejde kan deltageren samarbejde om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet og sammenholde dem med de muligheder for kvalitetsudvikling, som følger af politisk fastsatte mål og rammer.
Deltageren kan, i det interne og eksterne samarbejde, medvirke til at understøtte og udvikle kvalitet i overgange mellem de forskellige tilbud og ydelser.

Fagnummer: 46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25