__ben_vejledning

Få svar på en række spørgsmål om vores AMU online forløb

Vi har herunder listet en række spørgsmål, som vi indtil nu har mødt i forbindelse med online AMU-forløb.
Klik på spørgsmålet og find vores svar.

Vi har to typer fjernundervisning: Synkron og Asynkron
Ved synkron undervisning er I flere, der følger et fælles undervisningsforløb med en underviser, der forklarer og stiller spørgsmål, opgaver, m.v. Undervisningen foregår typisk i tidsrummet kl. 8.00 – 15.24.

Ved asynkron undervisning kan du tilmelde dig det eller de kurser, du har brug for, når det passer dig. Du går på online, når det passer i dit program, så undervisningen kører i helt dit eget tempo. Der er undervisere, du kan kontakte i tidsrummet kl. 8.00 – 15.24, hvis du har spørgsmål eller emner, der giver udfordringer.
Når du tilmelder dig kurset, får du en indkaldelse før kursusstart i din e-boks. I indkaldelsen er bl.a. info om login, du skal bruge til undervisningsportalen.

Får du problemer med at logge på systemerne, kan du altid ringe til os, så hjælper vi dig godt i gang. Kontaktinfo står i indkaldelsesbrevet.

Når du er logget på, får du vejledning i kursets mål, indhold og gennemførelse. Du kan herefter begynde kurset på den aftalte dato. Du vil løbende få forskellige oplysninger på portalen om, hvordan du bruger portalen og undervisningsmaterialerne.

Al kontakt med underviserne sker via portalen. Når du er i gang vil der være opgaver/øvelser, videoer, læsestof, quizzer, dialog med undervisere, etc., der guider dig igennem undervisningen.
Har du læsevanskeligheder kan du få læst materialet op. Underviserne er online mandag-fredag kl. 8.00-15.24.
Tilmelding sker enten via vores hjemmeside, som linker videre til voksenuddannelse.dk, hvor du skal færdiggøre din tilmelding, eller direkte via voksenuddannelse.dk.

Du kan på voksenuddannelse.dk finde videoguide til, hvordan du tilmelder dig, søger VEU-godtgørelse m.v.

Har du spørgsmål til tilmelding, eller ønsker du hjælp, så kontakt os gerne 7242 2512.
Du opnår det samme niveau ved fjernundervisning som ved almindelig holdundervisning.
Som udgangspunkt findes alle materialer på vores undervisningsportal, når du logger ind. Du får adgang til alle relevante materialer, når du begynder på et forløb. På asynkrone kurser har du således adgang til alle materialer døgnet rundt, og kan læse og løse opgaver, når det passer dig.

Har du spørgsmål til undervisningen, kan du få direkte support fra vores dygtige undervisere, der har stor erfaring i at undervise online. Via portalen stiller du spørgsmål og sender løste opgaver. Her kan du også løbende følge med i, hvor meget af kurset, du har gennemført. Det er også her, du finder forskellige instruktioner som viser, hvordan du bruger portalen og undervisningsmaterialet.

Vi har her listet vores anbefalinger, når du skal følge et fjernundervisningsforløb. En god internetforbindelse er en af grundstenene til et vellykket forløb.
 
Vi anbefaler, at du har en stationær- eller bærbar computer, da mange af vores kurser kører bedst herfra. Smartphone og tablet har ofte ikke den tilstrækkelige kapacitet til, at du får det optimale ud af undervisningen.
Herudover anbefaler vi, at computeren skal være med kamera og mikrofon, da det skal bruges ved en række af vores undervisningsforløb, temamøder og lignende.

Til dig der har PC med Windows
  • Vi anbefaler, dit udstyr er opdateret til nyeste version af Windows 10 eller Windows 8.1 
  • Du har browserne Firefox, Chrome eller Edge
Til dig der har MAC med macOS
  • Vi anbefaler, at din MAC er opdateret til nyeste version (Catalina eller nyere)
  • Du har og bruger browseren Safari
  • Du har downloaded browserne Firefox, Chrome eller Edge
Bruger du Chrome Book OS
  • Anbefaler vi, den er opdateret til nyeste version
  • Du har downloaded browserne Firefox eller Chrome
For alle anbefaler vi, at
  • Du har en stabil internetforbindelse, da undervisningen er online
  • Du har web-cam (gerne i HD opløsning, eller højere)
  • Skærmen har en vis størrelse, da du skal være online i flere timer (vi anbefaler mindst 13")
Du behøver ikke at være computerekspert for at følge et fjernundervisningsforløb, men det er en fordel, at du har et grundlæggende kendskab til din computer.

Når du deltager i et fjernundervisningsforløb får du et login til vores undervisningsportal. Portalen er let at arbejde i, og du får her direkte adgang til alle undervisningsmaterialer og informationer. Det meste undervisning kræver dog, at du kan arbejde/studere via PC / Mac.).

Ved synkron undervisning skal du deltage i fx møder, fremlæggelser, o.lign. Mange computere har både kamera og mikrofon indbygget. Har dit udstyr ikke disse foranstaltninger, er det en fordel, hvis du adgang til webcam og headset med mikrofon, så vi kan se og høre hinanden. Se også punktet "Er der særlige krav til mit IT-udstyr".

Får du tekniske spørgsmål eller oplever du problemer, så hjælper vi dig gerne.

Er du i tvivl om online fjernundervisning er noget for dig, kan FVU digital måske være en hjælp. Du får her styrket dine basale digitale kompetencer, så du er klar til arbejdet med computer, smartphone o.lign. Læs mere om mulighederne i vores brochure FVU digital, hvor du også finder link til tilmelding.
Deltagerbetalingen står under de enkelte kurser, både når du finder kurset på vores kursusside og på voksenuddannelse.dk. Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler.
Ja. Virksomheder kan søge fuld VEU-godtgørelse for AMU fjernundervisningskurser.

Det er et krav, at kursisten er i AMU-målgruppen for at indhente VEU-godtgørelse. Herudover skal kurset have en centralt stillet prøve, som skal bestås inden godtgørelsen kan hjemtages. Der er mulighed for en omprøve, hvis kurset ikke bestås i første omgang.

VEU-godtgørelsen er i 2022 på 911 kr. pr. deltager pr. dag (7,4 time) for deltagere i målgruppen.

Når du tilmelder dig fjernundervisning hos ZBC får du tilsendt et unikt login til vores læringsplatform.

Undervisningen sker i overensstemmelse med kursets indhold og mål, og du skal være til stede i den normerede tid, der som udgangspunkt er 7,4 time dagligt. ZBC henter via læringsportalerne statistik på dit aktivitetsniveau og den tid, du er inde i systemerne. Da disse data er faglig- og saglig overvågning, opbevares de forsvarligt, jf. ZBC’s GDPR-regulativ og i overensstemmelse med UVMs retningslinjer på området.

En række kurser afsluttes med en centralt stillet prøve. En stor del af prøverne foregår digitalt, mens der ved ikke-digitale prøver fx kan anvendes fil-upload, video, e.lign. Data i forbindelse med afholdte prøver i AMU opbevares i 30 år, jf. gældende regler.