Social-_og_special_paed_21608_undergruppe_2023-2028

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

Kort fortalt

Efter uddannelsen kan du selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, rådgive og vejlede borgeren, patienten og evt. pårørende. Du lærer at tilrettelægge og forestå rådgivning og vejledning med afsæt i borgerens livsverden, og du lærer at indgå i en ligeværdig dialog, ligesom du får kendskab til de juridiske aspekter.

Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47969 - Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere i funktioner svarende til social og sundhedsassistenter el. lign, ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper, rådgive og vejlede borger, patient og evt. pårørende i aktiviteter, der vedligeholder og styrker borgerens fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsniveau.

Deltageren kan tilrettelægge og forestå en rådgivnings- og vejledningsindsats, hvor deltageren tager afsæt i borgerens livsverden og indgår i en ligeværdig dialog med borgeren, herunder tager højde for etiske dilemmaer. Deltageren har forståelse for betydningen af egen rolle og værdier og kan reflektere over indsatsen med henblik på at kvalificere fremtidig vejledning og rådgivning.

Deltageren har kendskab til de juridiske aspekter som eks. tavshedspligt, borgerens selvbestemmelsesret og lign. i forbindelse med vejleder-rådgivningsrollen.

Fagnummer: 47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25