__ben_vejledning(1)

Digitale badges

Digitale badges giver dine medarbejdere mulighed for at vise deres kompetencer på sociale medier, såsom LinkedIn.

Hvad er et digitalt badge?

De digitale badges fra ZBC repræsenterer medarbejdere, virksomheder og organisationers færdigheder og præstationer. Der medfølger udførlige beskriver af, hvordan den pågældende modtager har opnået et badge, som repræsenterer medarbejderens tilegnede viden, specifikke færdigheder, certifikater mv.

De digitale badges er tilknyttet ZBC, hvilket betyder, at ZBC står inde for validering og bekræftelse af badges og de tilhørende resultater. Derudover er de lette at dele på sociale medier såsom LinkedIn, Twitter, Facebook o.l.

Hvad betyder badges for den enkelte medarbejder?

Med et badge fra ZBC har medarbejderen mulighed for at vise deres færdigheder og resultater til potentielle samarbejdspartnere, arbejdsgivere eller andre.

Samtidig modtager de øjeblikkelig anerkendelse for deres præstation, som kan være med til at motivere arbejdslysten. Da medarbejderen oplyses om, at de gennem pågældende aktiviteter eller opnåelse af færdigheder, kan optjene et badge, motiveres de samtidig med at deres engagementet øges.

Derudover giver det også medarbejderen mulighed for at fremvise deres badges og derigennem udbygge sociale relationer med ligemænd, arbejdsgivere og kunder. Samtidig får de mulighed for at opkvalificere sig, da eks. ældre uddannelser kan udbygges med nye kvalifikationer, der sikrer at deres faglige stolthed opretholdes.

Badges i jeres virksomhed

Din virksomhed kan også få badges som tilpasses jer. I kan eksempelvis få forskellige badges som tilknyttes direkte til den enkelte medarbejder, og fremhæver dennes kvaliteter. Disse kan være med til at fastholde medarbejderne, da de dermed stræber efter at opnå næste kvalifikationsniveau, og altså det næste badge i rækken.

Badges kan benyttes på flere sociale medier, og dermed skabe genkendelighed for din virksomhed på både LinkedIn, Twitter, Facebook blogs samt andre websider, der gør brug af badges.

Den virale eksponering, som kan opnås via sociale medier, giver jeres virksomhed og jeres medarbejdere mulighed for at skille sig ud.

Badges og dig som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du sikrer dig, at din måske fremtidige medarbejder har de kvalifikationer, som du efterspørger. Badges er en pålidelig blåstempling for arbejdsgivere, og bekræfter således eksisterende kvalifikationer hos den pågældende ansøger. Det gør det derfor nemt for dig at identificere kandidater til eventuelle ansættelser eller forfremmelser og dermed kan tiden, som HR bruger, reduceres.

På et medarbejderniveau kan det motivere medarbejderen til at forbedre deres egen professionelle udvikling, og dermed også styrke den organisatoriske ydeevne på arbejdspladsen. Det gør det også muligt for arbejdsgiveren at parre kandidater med jobs, der kan udnytte deres allerede dokumenterede færdigheder og interesser.

Badgeklassificering
Find vores konsulenter her
Lars Andersen
Lars Andersen
Uddannelseskonsulent
Lars arbejder med virksomheder indenfor Business, herunder handel, administration, It og ledelse). Lars hjælper både store og små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Heidi Davidsen
Heidi Davidsen
Efteruddannelseskonsulent
Heidi har Det grønne område som et af sine primære områder. Heidi har stor erfaring med såvel generelle som skræddersyede kurser til virksomheder, både når det kommer til de faglige områder samt de mere tværgående fag. Heidi kan hjælpe både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Mette Lauge-Simonsen
Mette Lauge-Simonsen
Efteruddannelseskonsulent
Mette har Fødevarer, herunder Hotel- & Restaurationsbranchen, samt det Procestekniske område som sine primære områder. Mette hjælper både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Keld Jensenius
Keld Jensenius
Teamleder for Automatik, Elektronik samt Data/IT
Keld hjælper virksomheder indenfor Automatikteknisk område, Elektronik & Svagstrøm samt det IT/Data-tekniske felt.
Heidi  Davidsen
Heidi Davidsen
Efteruddannelseskonsulent
Heidi hjælper virksomheder inden for byggeriet og svejseområdet. Heidi hjælper både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning, herunder skræddersyede kurser, faglige som tværgående.
Claus Nørremark Butty
Claus Nørremark Butty
Teamleder for Urmagerskolen
Claus er teamleder på Den danske Urmagerskole, som ligger i Ringsted. Claus har faglig og specialiseret indsigt i branchen, og kan hjælpe din virksomhed godt videre på dette unikke område.
Lise Lotte Brandt
Lise Lotte Brandt
Uddannelseskonsulent
Lise Lotte har Lager & Transport som sine primære områder. Lise Lotte hjælper både store som små virksomheder med behovsafdækning, kompetenceudvikling af medarbejdere og individuel uddannelsesplanlægning.
Gry Wallin
Gry Wallin
Uddannelseskonsulent
Gry har stor erfaring inden for både erhvervsuddannelser og kursusområdet. Et af Grys primære områder er Servicefagene, herunder Vagt, Rengøring og Vaskeri.
Susanne Møller
Susanne Møller
Konsulent
Susanne er opsøgende konsulent inden for SOSU-området.