__ldrepleje_undergruppe

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Kort fortalt

Formålet med kurset er, at deltagerne kan medvirke til igangsættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet med udgangspunkt i ældres og handicappedes forskellige livs- og kulturformer.

Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44781 - Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede

Målgruppe: Målgruppen er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, sygehjælpere eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan medvirke til iværksættelse af netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet for ældre og handicappede. Deltageren kan arbejde under hensyntagen til borgernes ressourcer, livs- og kulturformer og interesser.
Deltageren kan anvende aktivitetsplanlægningsmetoder, igangsætte og evaluere aktiviteter samt inddrage borgerne i processen.
Deltageren kan informere borgerne om aktivitetstilbud såvel i som uden for lokalmiljøet og vejlede dem i brugen.
Deltageren kender gældende regler for støtte- og hjælpemidler, der kan fremme borgernes aktivitetsudfoldelser.

Fagnummer: 44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 0,00 Uden for målgruppe: DKK 3.130,50