Farligt_gods_undergruppe

IDV – Sikkerhedsuddannelse Kapitel 1.3 ADR (det lille ADR)

IDV – Sikkerhedsuddannelse Kapitel 1.3 ADR (det lille ADR)

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten på denne side for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Kursets formål

Skal du transportere dieselolie, benzin, ilt- og/eller gasflasker, gødning, bekæmpelsesmidler eller andre faremærkede produkter med UN-nummer ad offentlig vej, og med registreringspligtigt køretøj, bør du sikre dig, at du har kurset ADR kapitel 1.3. Har du ikke ADR-beviset i orden, kan politiet udstedes bøde til både chauffør og virksomhed.

Med et gyldigt bevis kan du, med baggrund i dit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Kurset er et muligt alternativ til AMU-kursus 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods


Dit udbytte af kurset

Du får viden om regler og kendskab til risici og farer forbundet med farligt gods. Herudover lærer du om afmærkning og dokumentation som faresedler, transportdokumenter, sikkerhedsinstruktioner og -udstyr, samt sikker håndtering af farligt gods.


Kursets målgruppe

Personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Kursustype

IDV (indtægtsdækket virksomhed)

Varighed

4 timer

Næste hold

Ultimo 2024 - Datoer følger snarest