Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Kort fortalt

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
21-06-2022
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Eksternt kursus Industriparken 30 4450 Jyderup
1 dag Daghold
22-06-2022
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Eksternt kursus Industriparken 30 4450 Jyderup
1 dag Daghold
Kursusinformation

Dit udbytte af kurset

  • Du opfylder kravene, der stilles i ADR, kapitel 1.3r
  • Du kan udføre opgaver i forbindelse med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods
Info om fag

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens bekendtgørelse herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80